Graduated Members

2016 Graduated

Dotor Chiaki NAGAI
Doctor Motoki SATO
Postdoc Xiao Liang HUANG
Secretary
Kimiko UENO
Adjunct Researcher
Thomas Beauduin
Researcher
Yao Hua
Doctor Masato KANEMATSU
Master Yuta IKEZAWA
Master Tokuma IKEGAMI
Master Cui Danyang
Master Naoto SHIMOYA
Master Takuma TAKEUCHI
Master Takurou NISHIMURA
Master Koichi FURUSATO
Master Kosuke IZUMI
Bachelor Wataru AKADA

2015 Graduated

Secretary
Yoko MATSUSHIMA
Associate Reseach
Kai SONG
Doctor Daisuke GUNJI
Kye SHIBATA
Postdoc Yafei WANG
Doctor Kim Ean KOH
Kenji INUKAI
Master Sho UMEDA
Master Kenichiro TAKAHASHI
Master Lele XI
Master Daita KOBAYASHI
Master Yun XIANG
Master Hyungeun SONG
Master Satoshi FUKAGAWA
Master Hideki YOSHIDA
Bachelor Taishi KANEDA
Bachelor Ryohei SATO

2014 Graduated

Doctor Yunha Kim
Postdoc Masaki KATO
Postdoc Hongzhong ZHU
Doctor Kayoung KIM
Doctor Binh Minh NGUYEN
Master Nobukatsu KONISHI
Master Daisuke SAWAMURA
Master Daisuke TAKEI
Master Pakorn SUKPRASERT
Master Toshiyuki HIRAMATSU
Master Gaku YAMAMOTO
Master Keita NOUCHI
Bachelor Daiki KIMURA

2013 Graduated

Doctor Takayuki MIYAJIMA
Master Teruaki ISHIBASHI
Master Yusuke TANIKAWA
Master Shingo HARADA
Master Masaki HIGASHINO
Master Toshihiro YONE
Master Sakiya WATANABE
Bachelor Daiki Narita

2012 Graduated

Visiting Researcher
Alexander VIEHWEIDER
Secretary
Yuriko OCHI
Doctor Kanghyun Nam
Master Motonobu AOKI
Master Junya AMADA
Master Joao Marcus Abreu CURTI
Master Naoya OCHI
Master Vissuta Paopao JIWARIYAVEJ
Master Shinta SONOKAWA
Master Masahiko TSUBOKA
Master Kyota TOKUYAMA
Master Koji PAYNE
Master Kenta MAEDA
RS Carlos Alberto MIURA
Bachelor Naoki KOBAYASHI
Bachelor Takahiro NAKAMURA

2011 Graduated

Research Associate
Sehoon OH
Visiting Researcher
Howard LI
Research Fellow
Takayuki SHIRAISHI
Research Fellow
Valerio SALVUCCI
Doctor Ryo MINAKI
Master Teck Chuan BEH
Master Yasuto KIMURA
Master Tei KYOKU
Master Yusuke MORIWAKI
Master Palakon KOTCHAPANSOMPOTE
Master Sho EGAMI
Master Hayato SUMIYA
Master Yushi SEKI
Master Tadashi TAKEMURA
Bachelor Koichiro ASANO
Bachelor Shuhei SHIGETO